ETT HÅLLBART VAL

Ett problem vi upplevt är att utbudet av svenska hundfoderprodukter är skralt. På Njord Pet vill vi bidra med fler svenska alternativ för hundar på butikshyllorna. Därför har vi valt att uteslutande använda svenska råvaror i våra produkter.

Vi ser tre anledningar att välja produkter med svensk ursprungsmärkning som sticker ut särskilt mycket:

Djurens välfärd: Sveriges djurskyddslagstiftning är bland dom strängaste i världen. Inte nog med att lagstiftningen värnar om djurens välfärd, den stärker även livsmedelssäkerheten och har kommande generationer i åtanke genom sitt långsiktiga perspektiv.

Hållbarhet: Genom att välja produkter med svensk ursprungsmärkning kan vi även säkerställa kortare transportsträckor och därmed lägre koldioxidutsläpp. Sveriges lagstadgade krav på sommarbete för nötkreatur bidrar dessutom till öppna betesmarker där biologisk mångfald frodas, samtidigt bevaras Sveriges ikoniska landskapsbild som annars skulle växa igen med sly och skog.

Levande landsbygd: Svenska hundfoderprodukter stöttar dessutom svenska bönder och stärker Sveriges självförsörjningsgrad. I bakvattnet av coronapandemin har detta visat sig vara extra viktigt. Idag är Sveriges självförsörjningsdrag ungefär 50% vad gäller mat, vilket kan jämföras med Danmarks 130%. Självförsörjningstrenden har varit negativ för Sverige under flera år till följd av globaliseringen, även om det har kommit med kostnadsfördelar för slutkonsumenten kan man fråga sig var vi bör dra gränsen för utvecklingen.

Vänliga hälsningar,
Eric & Pontus

ETT HÅLLBART VAL
Tillbaka till blogg

3 kommentarer

Hej Åsa, vi köper råvara från slakterier i Roslagen och Värmdö.

Mvh,
Eric på Njord Pet

Njord Pet

Hej, jag undrar från vilka slakterier och vilken foderföretag kommer era svenska produkter. Mvh Åsa

Åsa Sikberg

Artikeln var riktigt intressant, och det är fantastiskt att höra att det finns svenska alternativ när det kommer till hundtugg! Jag ser fram emot att beställa Njord till min fyrbenta vän.

Sagad

Lämna en kommentar